درباره مجموعه

مجموعه کارآفرینی پایدار به سرپرستی مهندس علمدار با تاکید بر اهمیت اشتغال زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار چارت سازمانی و تشکیلاتی خود را نهایی و به همکاران ابلاغ نمود.
در توضیح مختصری از طرح به استحضار میرساند، کسب و کارهای خانگی بهترین نوع فعالیت برای زنان در کنار خانواده است و به درآمدزایی و اشتغالزایی آنها کمک می‌کند.
در این راستا گروهما قادر است حمایت و هدایت زنان سرپرست خانوار به سمت مشاغل و کسب وکارهای خانگی را به بهترین شکل ممکن مدیریت نموده و با الویت های مدنظر به مرور زمان اکثر افراد زیرمجموعه کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و سایر مجموعه هایی که این افراد را تحت پوشش خود دارند را توانمند نموده و آنها را بی نیاز از کمک های خیرین و کمیته امداد نماییم.

در این راستا تشکیل بانک اطلاعات مشاغل خانگی زنان سرپرست خانوار را پیشنهاد کرده ایم .
کسب مهارت، تعاونی‌های مشاغل خانگی را به شکل یک زنجیره به هم متصل می‌کند از این رو زنان در قالب ساختار تعاونی باید چهار مرحله آموزش، ترویج، توانمندسازی و توان‌افزایی را بگذرانند.
کسب و کارهای خانگی بهترین نوع فعالیت زنان در کنار خانواده به شمار می‌رود و منجر به تشکیل تعاونی‌های خانوادگی می‌شود.
تشکیل تعاونی‌های زنان بستر مناسبی برای مشارکت زنان در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال شایسته برای آنان فراهم می‌کند. امروز زنان نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند و با توانمندسازی آنها می‌توان به توسعه پایدار و اشتغالزایی دست یافت.
مهمترین مزیت راه‌اندازی شرکتهای تعاونی بانوان تجمیع سرمایه‌های خرد و کوچک، ایجاد اشتغال و افزایش توان اقتصادی زنان است.

در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار تعاونی زنان در کشور فعالیت دارند که ۱۱ درصد تعاونی‌های فعال کشور را به خود اختصاص داده‌ و در اشتغالزایی و درآمدزایی خانوارها اثرگذار بوده‌اند.
که برنامه ما افزایش 4 برابری یعنی افزایش 30 هزار تایی این مجموعه هاست که اگر هر یک از مجموعه ها بتواند فقط 5 نفر را مازاد بر ظرفیت فعلی، مشغول به کار کنند شعار 200 هزار اشتغال در 3 ماه تحقق خواهد یافت.
در این راستا کارگروه های تخصصی اشتغال پایدار، در جهت خرید تضمینی اقلام تولیدی 40 هزار گروه های کوچک خانگی اقدام نموده و در صورت استخدام و فعالسازی 5 نفر در هر زیرمجموعه خرید تضمینی محصولاتشان را اجرایی و عملیاتی خواهیم کرد.